Tarihi Mekanlar

Hersekzade Ahmet Paşa Camii

 Edirne, Keşan ilçesinde 16 yy. başlarında yapılmış cami; Osmanlı Veziriâzamı Ahmet Paşa'nın yaptırdığı Cami'de Kitabe bulunmamakla beraber 917 H. (1515 M.) tarihli vakfiyesinde adı geçen Rus köyündeki Mescidin burası olduğu kabul edilmektedir.

 

Enez Kalesi 

Antik Çağda Akropol olarak adlandırılan yüksek bir tepe üzerindeki kale, tarihçi Prokopios 'e göre Balkanlardan gelen bir barbar akınlarını önmelemk amacıyla yapılmıştır. Kalenin yapım tarihi kesin olmamakla birlikte, duvarlarındaki devşirme yapı malzemeleri Bizans öncesi yapıldığına işaret etmektedir. M.S. VI. yüzyılda Lustinianus'un kaleyi onardığı kaynaklarda geçmektedir. 

 

Kral Kızı Bazilikası - Enez

Enez’in güney-doğusunda, Ainos’un iki limanından biri olan bugünkü Taşaltı Gölü’nün batı yamacında, Kral Kızı olarak bilinen Mevkide yer almaktadır. 30 m uzunluğundaki Bazilika, üç nefli olup nefler arasında pastophorion yer almaktadır. Son yıllarda yapılan kazılar ve araştırmalar bazilikanın şu ana kadar yedi yapı safhası geçirdiğini ve en eski yapı katının Roma dönemine kadar geri gittiğini göstermiştir. Orta nefte taban döşemesi seviyesinin altında kayaya oyulmuş üç nişten oluşturulan bir çeşme ortaya çıkmıştır. Temellerinden ele geçen 10 altın sikkeden dolayı bazilikanın son evresinin 12.yüzyıla ait olduğu anlaşılmıştır.  Bazilikanın inşaatında kullanılan mermer bloklar, Marmara Adası ile Semadirek’ten getirilmiştir.

 

Has Yunus Bey Türbesi - Enez

Günümüzde “Has Yunus Bey Türbesi” olarak bilinen “Hagios Evplos Şapeli” etrafında gelişen Osmanlı mezarlığı, Trakya’da rastlanan en iyi korunmuş Osmanlı mezarlıklarından olup, antik adı Ainos olan Enez’in adeta tapu senedi gibidir.

 

Gökçetepe Ceneviz Kalesi 

Gökçetepe’nin tarihte bir Ceneviz kolonizasyonuna ev sahipliği yaptığını köyün Ceneviz kalesi diye bilinen kalıntılarından anlıyoruz. Tarih içinde özellikle Egeli deniz kolonizatörleri bu korunaklı limanlara uğramışlardır. Hatta Gökçetepe-Sazlıdere açıklarında şimdi denizin 10-12 mt. Altında kalmış bir antik limandan söz edilir.

 

Keşan Tarihi Hamam 

Edirne'nin Keşan ilçesinde 17. Yüzyılın başlarında inşa edilen 500 yıllık bir geçmişe sahip bir hamamdır. Bölgede tek olma özelliği taşıyan ve büyük kısmı halen ayakta kalan hamamdır. 

 

Enez Fatih (Ayasofya) Cami

Eski Çağ’da Ainos adını taşıyan Enez, Ege Denizi’nin kuzey sahilinde Meriç Nehri’nin denize kavuştuğu alanda denizden 25 m yükseklikte kalker bir yarımadanın üzerinde kurulmuştur. Ainos, Eski Çağ’da Kuzey Ege kıyılarında korunaklı limanları olduğundan, bölge şehirleri arasında büyük bir önem taşıyordu. Ticaret yollarına sahip olması ve zengin hinterlandı sayesinde zenginleşen Ainos’ta, çeşitli dönemlere ait yapı kalıntıları bulunmaktadır. Günümüze kadar kısmen ayakta ulaşan Ayasofya Kilisesi (Fatih Cami), mimari özellikleri ve işçiliği ile Bizans dini yapıları arasında önemli bir yere sahiptir. Ayasofya Kilisesi, 12. yüzyılda inşa edilmiş, Enez’in Osmanlılar tarafından fethinin ardından camiye çevrilmiştir. Kilise, genel yapı taşları ve tuğlaları bakımından orta dönem Bizans mimarisinin incelenmeye değer önemli yapı kalıntılarından biridir.

 

Enez Sahil Kervansayı

Karadeniz'deki Burgaz (Odessos) şehrinden güneye giden ticaret yolu, yukarı Meriç vadisine vardıktan sonra karayolundan veya Meriç Nehri ile Enez'de Ege Denizi'ne ulaşmakta, bu yol Karadeniz, İstanbul BoğazıMarmara ve Çanakkale'den dolaşan deniz yolundan çok daha kısa olmaktaydı. Bu yol ayrıca Karadeniz ile Ege Denizi arasında ticari yönden daha güvenli bir bağlantı oluşturuyordu.